3. Divisjon

3. Divisjon
3rd Division

Norwegian Title:
3. divisjon

Formed:
1916

Linage:
3. Brigade

History:
The 3rd Division was stationed to garrison the area around Agder and Rogaland. When the Germans invaded on the 9th of April, they were not in any position to repel these attacks and by 15th of April the division had surrendered.

Commander:
Generalmajor Einar Liljedahl

Battles Honours:


Organisation April 1940:
3. Divisjonstab (Kristiansand)
Divisjonskole nr 3 (Kristiansand)

3. Brigadestab (Kristiansand)
Hjulrytterkompani nr 3 (Gimlemoen) (Not Mobilized)

3.1.
Agder Infanteriregiment nr 7
Commander: Oberstløytnant Lars Anton Gladstad.
Regimentsstab (Gimlemoen)
3.1.1.
Bataljon Lørdahl
Commander: Major Peter Lørdahl.
3.1.2.
Kompani Løvland
Commander: Kaptein Helge Løvland.
3.1.3.
Kompani Seeberg
Commander: Kaptein F. S. Seeberg.
3.2.
Rogaland Infanteriregiment nr 8
Commander: Oberst Gunnar Spørck.
Regimentsstab (Stavanger)
3.2.1.
1. Bataljon av Rogaland IR nr 8 (I/IR 8)
Commander: Major Fredrik Oscar Brandt.

3.3.
Haugeundskompaniet *
Commander: Kaptein Ragnvald Westbøe

* Expanded later to Haugesundsbataljonen

3.4.
Bergartilleribataljon nr 1 **
Commander Oberstløytnant Birger Kristoffer Ullern ***
Regimentsstab - Regimental Headquarters (Evjemoen)
2.3.1.
Bergartilleri Batteri nr 1 (Partly Mobilized)
2.3.2.
Bergartilleri Batteri nr 2 (Partly Mobilized)
2.3.3.
Bergartilleri Batteri nr 3 (Partly Mobilized)

**Only had around eight field pieces in place on the 14.04.1940 and never engaged the enemy before the surrender of the 3. Division.
*** Replaced 14.04.40 by Kaptein Johannes Finborud

3.4.
Skolekompani nr 3
Commander: Kaptein Kristen Larsen Bjone.
3.5.
Intendanturkompani nr 3
Commander: Kaptein Einar Helland.
3.6.
Sanitetskompani nr 3
Commander: Kaptein G. Guldahl.
3.7
Bilkompani nr 3
Commander: Kaptein R. Storm.