5. Divisjon

5. Divisjon
5th Division

Norwegian Title:
5. divisjon

Formed:
1916

Linage:
5th Brigade

History:


Commander:
Major General J. Laurantzon

Battle Honours:
Sør-Trøndelag
Narvik

Organisation April 1940:

5. Divisjonstab (Trondheim)
Divisjonskole nr 5 (Trondheim)
5. Divisjons Skolekompani (Værnes)
Commander: Kaptein Harald Silseth.
Troppsførerkurs (Værnes)

5. Brigadestab (Trondheim)
Hjulrytterkompni nr 5 (Rinnleiret)
Commander: Rittmester H. Engedal.

5.1.
Møre Infantry Regiment nr 11
Commander: Oberst David Thue.
Regimentsstab (Molde)
5.11.1.
1. Bataljon av Møre IR nr 11 (I/IR nr 11)
Commander: Kaptein Gunnar Juel.
5.11.2.
2. Bataljon av Møre IR nr 11 (II/IR nr 11)
Commander: Kaptein Ivar Navelsaker.
5.11.3.
3. Bataljon av Møre IR nr 11 (III/IR nr 11),br> Commander: Major Alv Kjos.
5.11.4.
Landvernsbataljon IR nr 11
Commander: Major Einvald Uri.
Øvelsesavdeling IR nr 11
3 x Luftvernsmitraljøsetropps
2 x Vaktdetasjements

5.2.
Sør-Trøndelag Infanteriregiment nr 12
Commander: Oberst Erland Frisvold.
Regimentsstab (Trondheim) (Trondheim)
5.2.1.
1. Bataljon av Sør-Trøndelag nr 12 (I/IR 12)
Commander: Major Nils Bøckman.
5.2.2.
Berkåk Bataljon
Commander: Major Odd Grundt.
5.2.3.
Kaptein Munthes Kommando
Commander: Kaptein Gert Munthe.

5.3. Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr 13
Commander: Oberst Ole B. Getz.
Regimentsstab (Steinkjer)
5.13.1.
1. Bataljon av Nord-Trøndelag nr 13 (I/IR 13)
Commander: Major Sverre Spjeldnæs.
5.13.2.
2. Bataljon av Nord-Trøndelag nr 13 (II/IR 13)
Commander: Major Kolbjørn Knudsen
. 5.13.3.
Landvernsbataljon IR nr 13
Commander: Major Olav Aatvatsmark.
Øvelsesavdeling IR nr 13
Commander: Oberstløytnant Carl Soelberg.

5.4.
Trøndelag Dragonregiment nr 3
Commander: Oberst Andreas Wettre.
Regimentsstab (Levanger)
Stabseskadron
5.4.1.
Verdal Eskadron
Commander: Rittmester Gothenborg.
5.4.2.
Inderøy Eskadron
Commander: Rittmester K. Sletner.
5.4.3.
Sparbu Eskadron
Commander: Rittmester E.B. Aaby.
5.4.4.
Skogn Mitraljøseeskadronen
Commander: Rittmester W. Johansen
Øvelsesavdelingen nr 3

5.5.
Feltartilleribataljon nr 3 (Not mobilized)
Commander: Oberst Oscar S. Strugstad.
Stabsbatteri (Trondheim)
5.5.1.
Feltartilleri Batteri nr 1
5.5.2.
Feltartilleri Batteri nr 2
Landvernsbatteri nr 3

5.6. Trøndelag Ingeniørbataljon nr 5
5.7.
Sambandskompani nr 5 (Not Mobilized)
5.8.
Pionérkompani nr 5 (Not Mobilized)
5.9.
Bilkompani nr 5
Commander: Kaptein Ørnulf Stadheim